Privacy-policy

Privacy Policy voor Bezoekers van PizzOvenRent.nl

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website pizzaovenrent.nl bezoekt.

 

  1. Beheer

De website PizzaOvenRent.nl staat onder beheer van Theo Benniks.

 

  1. Gegevens van bezoekers

2a Gegevens worden niet verstrekt aan derden.

2b Gegevens worden niet gebruikt voor mailings.

 

  1. Cookies

3a PizzaOvenRent maakt geen gebruik van cookies!

 

  1. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij PizzaOvenRent. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 

  1. Disclaimer

PizzaOvenRent is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij PizzaOvenRent.nl.

  1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

WebsiteSupporters.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

 

  1. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan PizzaOvenRent.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

  1. Beveiliging

De gegevens die de klant aan PizzaOvenRent.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

  1. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. PizzaOvenRent.nl  kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door PizzaOvenRent.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.